Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Opracowanie systemu zarządzania energią w magazynach pracujących w instalacjach OZE podłączonych do sieci elektroenergetycznej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w wyniku przeprowadzonych prac B+R. W efekcie projektu będzie możliwe wdrożenie nowego produktu na rynek i zwiększenie sprzedaży firmy.


Całkowita wartość projektu: 642 352,60 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 355 088,80 zł.